வகுப்புகள்

November, 2018

October, 2018

 • 31 October

  இறுதிப்பத்தின் சிறப்புகளும் லைலதுல் கத்ர் இரவும்┇Video.

  உரை: அஷ்ஷெயிக்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி ”ERUDIPATTIN SIRAPPUGALUM LAILATUL KADR ERAVUM” BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI @JTJM PARAGAHADENIYA 04/06/2018 

 • 31 October

  நபி(ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம்┇Video.

  ”நபி(ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம்” அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி ”சூறா அந்நிஸா விளக்கம்” ”NABI (SAL) AVARGALAI PINPATRUVADAN MUKKIYATHUVAM” BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI @JTJM PARAGAHADENIYA 19/07/2018 

 • 7 October

  ஜூம்ஆத் தொழுகை

  பிக்ஹுல் இஸ்லாம் – 39 (ஆகஸ்ட் – 2018) …………………………………………………. ஜூம்ஆத் தொழுகை வெள்ளிக்கிழமை ழுஹருடைய நேரத்தில் ஊரிலுள்ள அனைத்து ஆண்களும் ஒரு மஸ்ஜிதில் ஒன்று கூடி இரண்டு குத்பா மற்றும் இரண்டு ரக்அத்துக்கள் தொழுவதை ஜூம்ஆ தொழுகை என்று கூறப்படும். அரபியில் ‘யவ்முல் ஜூம்ஆ’ என்றால் வெள்ளிக் கிழமை என்பது அர்த்தமாகும். ஸலாதுல் ஜூம்ஆ என்றால் வெள்ளிக்கிழமை தொழப்படும் தொழுகையைக் குறிக்கும். ‘ஜமஅ’ என்றால் ஒன்று சேர்த்தான் என்பது அர்த்தமாகும். வெள்ளிக் கிழமையில் தான் ஆதம்(ர) அவர்கள் படைக்கப்பட்டார். ஆதம்-ஹவ்வா இணைந்தார்கள். உலகம் ...

April, 2018

March, 2018

February, 2018

January, 2018

November, 2017