யூதர்களின் சூழ்ச்சிகள் | Video.

அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
ஸுரதுன் நிஸா தொடர் விளக்க வகுப்பு (16)
”YUDARGALIN SOOLCHIGAL”
AL QURAN TAFHSEER CLASS (16)
(SURHA AN NISA EXPLANATION)
ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI@JTJM PARAGAHADENIYA 28/02/2018

2 comments

  1. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மௌலவி தவறுதலாக மாற்றி சொல்லிட்டிங்க.
    மதி சிங்களத்தில் போதாது
    மதி மளயாத்தில் போதும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.