சூனியம் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதில்கள்

சூனியம் செய்யும் பொருட்களுக்கு யார் சக்தி கொடுத்தது? சூனியம் செய்யப்பட்டதினால் அவர்களிடமிருந்து பிரிந்துவிட்டீர்களா?    புஹாரி இமாம் மனிதன் என்ற ரீதியில் தவறு செய்துவிட்டாரா?    நபி(ஸல்)அவர்களுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டது என்று சொல்வது கூடாதா? நீங்கள் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்வதா? அவர்கள் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்வதா   மலக்குகள் மூஸா நபியிடம் தோல்வியடைந்தார்களா? சூனியத்தை உன்மை படுத்துபவன் சுவர்க்கம் நுழைய மாட்டான் என்ற ஹதீஸ் Ladies side: சூனியம் மூலம் கணவன் மனைவியை பிரிக்க முடியுமா?

Read More »