நோன்பின் நோக்கமும் அதிலிருந்து பெறும் படிப்பினைகளும்.┇Ramadan1438 ┇Khafji-KSA.

அல்-கப்ஜி தஃவா நிலையம் வழங்கும்
1438 ரமழான் இரவு நிகழ்ச்சி
இடம்: கர்பிய்யா
அல்-கப்ஜி – சவூதி அரேபியா
நாள்: 07-06-2017 (புதன்கிழமை)

தலைப்பு:
நோன்பின் நோக்கமும்
அதிலிருந்து பெறும் படிப்பினைகளும்

வழங்குபவர்:
மவ்லவி. S. H. M. இஸ்மாயில் ஸலபி
ஆசிரியர், உண்மை உதயம் மாத இதழ்

ஒளிப்பதிவு:
தென்காசி SA ஸித்திக்

படத்தொகுப்பு:
Islamkalvi Media Unit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.