நிம்மதியான வாழ்வுக்கு இஸ்லாம் கூறும் வழிகாட்டல்┇Ramadan1438┇DammamKSA.

இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் (ICC) தம்மாம் – வழங்கும்
1438 ரமழான் இரவு நிகழ்ச்சி

இடம்: இப்தார் டென்ட் – ஷரிஆ கோர்ட் அருகில்
நாள்: 08-06-2017 (வியாழக்கிழமை)

தலைப்பு:
நிம்மதியான வாழ்வுக்கு இஸ்லாம் கூறும் வழிகாட்டல்

வழங்குபவர்:
மவ்லவி. S. H. M. இஸ்மாயில் ஸலபி
ஆசிரியர், உண்மை உதயம் மாத இதழ்

ஒளிப்பதிவு:
தென்காசி SA ஸித்திக்

படத்தொகுப்பு:
Islamkalvi Media Unit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.