திருக்குர் ஆனை அலட்சியப்படுத்தாதீர் ┇Ramadan1438 ┇JubailKSA

திருக்குர் ஆன் மாநாடு
தலைப்பு : திருக்குர் ஆனை அலட்சியப்படுத்தாதீர்
வழங்குபவர் : மௌலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி
நாள் : 08-06-2017 வியாழக்கிழமை
இடம் :அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.