அறைந்த அந்தக் கரங்களுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக!

உரிமையுடன் அடித்துத் திருத்த நல்ல உறவுகள் இருப்பது மிகப் பெரும் அருள்தான்.சிறுவயதில் நான் கண்டியில் இருக்கும் போது நடந்த நிகழ்வு இது. அப்போது எனக்கு ஏழு வயதுக்குள் இருக்கும். உடதலவின்ன கலதெனிய பகுதியில் வசித்து வந்த நாம் குளிப்பதற்காக சிங்களப் பகுதிக்குச் செல்வோம். அவ்வாறு எனது நாநா மற்றும் அவரது நண்பர்களுடன் சென்று கொண்டிருந்தோம். அப்போது அவர்கள் சிகரட் குடிக்க ஐடியா போட்டனர். அவர்கள் கடையில் சிகரட் வாங்கினால் கடைக்காரருக்கு சந்தேகம் வரும் என்பதால் என்னை அனுப்ப முடிவு செய்தனர். நானும் “சிகரட் வாங்கி ...

Read More »

இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 06 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ

#இறுதிநாளின் #அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 06 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ ┇ As-Sheikh SHM Ismail Salafy As-Sheikh SHM Ismail Salafy அவர்கள் வழங்கும் புதிய கல்வித்தொடர்! ⚡ فقه أشراط الساعة இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! (தொடர்- 6)⚡ இமாம் மஹ்தி பற்றிய அறிமுகம்

Read More »

இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 05 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ

#இறுதிநாளின் #அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 05 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ ┇ As-Sheikh SHM Ismail Salafy As-Sheikh SHM Ismail Salafy அவர்கள் வழங்கும் புதிய கல்வித்தொடர்! ⚡ فقه أشراط الساعة இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! (தொடர்- 5)⚡

Read More »

இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 04 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ

#இறுதிநாளின் #அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 04 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ ┇ As-Sheikh SHM Ismail Salafy As-Sheikh SHM Ismail Salafy அவர்கள் வழங்கும் புதிய கல்வித்தொடர்! ⚡ فقه أشراط الساعة இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! (தொடர்-4)⚡

Read More »

இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 03 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ

#இறுதிநாளின் #அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 03 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ ┇ As-Sheikh SHM Ismail Salafy As-Sheikh SHM Ismail Salafy அவர்கள் வழங்கும் புதிய கல்வித்தொடர்! ⚡ فقه أشراط الساعة இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! (தொடர்-3)⚡

Read More »

இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 02 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ

#இறுதிநாளின் #அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 02 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ ┇ As-Sheikh SHM Ismail Salafy As-Sheikh SHM Ismail Salafy அவர்கள் வழங்கும் புதிய கல்வித்தொடர்! ⚡ فقه أشراط الساعة இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! (தொடர்-2)⚡

Read More »

இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 01 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ

#இறுதிநாளின் #அடையாளங்கள்! ┇ தொடர் 01 ┇ ஸஹீஹ் அஷ்ராதிஸ்ஸாஆ ┇ As-Sheikh SHM Ismail Salafy As-Sheikh SHM Ismail Salafy அவர்கள் வழங்கும் புதிய கல்வித்தொடர்! ⚡ فقه أشراط الساعة இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்! (தொடர்-1)⚡

Read More »

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 13

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா_ᴴᴰ ┇ வகுப்பு 13 #அல் பஸீர் – அனைத்தையும் பார்ப்பவன் ┇ As-Sheikh SHM #Ismail_Salafy ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல்_ஹுஸ்னா – (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY #Basaer Education, Bahrain

Read More »