முஸ்லிமின் வாழ்வில் காலத்தின் முக்கியத்துவம் | Ethala,Puttalam.

இஸ்லாமிய மாநாடு.
இடம்: மஸ்ஜிதுர் ரஹ்மான் ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ஏத்தளை, புத்தளம்.
உரை: அஷ்ஷெய்க் இஸ்மாயில் ஸலபி.
எமது இணையத்தை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகம் செய்யுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.