இணைவைத்தலும் அதன் விபரீதங்களும்┇Ramadan1438┇PolwattaSL.

‘இணைவைத்தலும் அதன் விபரீதங்களும்” அஷ்ஷெய்க்:S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி
”ENAI WAIYTALUM ADAN VIFARIDANGALUM”
ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI
D.T.A INSTITUTE LADIES UNIT POLWATTA 21.06.2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.