இலங்கையில் அரங்கேறிய இனவாத செயல்களும் முஸ்லிம்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறையும்!! | Video | Jumua.

உரை : S H M இஸ்மாயில் ஸலபி.
ஆசிரியர், உண்மை உதயம் மாத இதழ்.

”MUSLIMGALIN KAVANATHTITKU”
BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFY
JUMMA @JTJM PARAGAHADENIYA
09-03-2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.