ரமழானில் நம் கடமைகள் | Video | Akkaraipattu.

ராபிதாவின் ஏற்பாட்டில்: அம்பாரை மாவட்ட விஷேட இஸ்லாமிய மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி, அக்கரைப்பற்று கடற்கரை திறந்த வெளியில் (12-05-2017 வெள்ளிக்கிழமை) தலைப்பு: ரமழானில் நம் கடமைகள்.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

you could look here