சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்கும் ரமழான் | Mahagoda, Beruwala.

ரமழானை முன்னிட்டு விஷேட மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி! காலம்: 18-05-2017 வியாழக்கிழமை, இடம்: மஹகொட, பேருவலை. (Mahagoda, Beruwala) ஏற்பாடு: மஹகொட தௌஹீத் ஜமாத். தலைப்பு: சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்கும் ரமழான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.