ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – 09

வகுப்பு 9- மறைவானவற்றைற அறிந்தவன்! 💢 அல்லாஹ்வைத் தவிர மறைவானவற்றை யாராவது அறிய இயலுமா?! 💢 இறைதூதர்களுக்கும் இறைநேசர்களுக்கும் மறைவானவற்றின் அறிவில் பங்கு உண்டா? 💢 காணாமல் போனவற்றை சிலர் கண்டுபிடித்து தருகிறார்களே இதன் உண்மை நிலை என்ன? 💢 ஃபால் பார்ப்பது என்பது என்ன? இது பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய விளக்கம் என்ன? இன்னும் பல விளக்கங்கள்!

Read More »

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 08

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 8 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢 அல்லாஹ்வுடைய அல் வஹ்ஹாப் (மாபெரும் கொடையாளன்) என்ற பண்பு பற்றிய விளக்கவுரை!

Read More »

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 07

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 7 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢 அல்லாஹ்வுடைய அல் ஹலீம் அல் அஃப்வு அல் ஃகஃப்பார் அல்ஃகஃபூர் மற்றும் அத்தவ்வாப் முதலிய பண்புகள் பற்றிய விளக்கம்!

Read More »

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 06

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 6 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢 அல்லாஹ்வுடைய மகத்தான திருநாமங்களான அர் ரஊஃப் மற்றும் அல் வதூத் பற்றிய தெளிவான விளக்கம்!

Read More »

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 05

🎓 ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) தொடர் 5 🎤வழங்குபவர்: மவ்லவி. SHM இஸ்மாஈல் ஸலஃபி தலைப்பு: அல்லாஹ்வுடைய ”அர்ரஹீம்” என்ற பெயர் பற்றிய விளக்கமும் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமும்!

Read More »

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – 04

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 4 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢அர்ரஹ்மான் என்ற அல்லாஹ்வுடைய பெயர் பற்றிய விளக்கம்! 💢 அல்லாஹ்வுடைய விசாலமான கருணை! 💢 கருணையாளன் தண்டனை கொடுப்பது ஏன்? 💢 கருணையாளன் ஏன் நம்மை சோதிக்கிறான்? இன்னும் பல அறிய வேண்டிய விளக்கங்கள்.

Read More »

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – 03

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 3 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢 அல்லாஹ்வுடைய பெயர்களை நம்புவதில் கவனம் செலுத்தவேண்டிய மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்! 💢 அல்லாஹ்வுடைய சூழ்ந்தறிதலும் சோதித்து அறிதலும் – விளக்கம்! 💢 சூழ்ச்சி செய்தல் என்ற பண்பு அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிறதா? 💢 அல்லாஹ்வுக்கு ‘’காலம்’’ என்ற பெயர் இருக்கிறதா?

Read More »

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – 02

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – தொடர் 2 Presented by: Sheikh: Ismail Salafy அல்லாஹ்வின் மகத்தான திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்து அவசியம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை. அல்லாஹ்வின் சிஃபத்துக்களில் உள்ள இரண்டு முக்கிய அம்சங்கள்! அல்லாஹ்வின் சிஃபத்துக்களை விளங்க வேண்டிய விசயத்தில் இமாம்கள் அளித்த விளக்கங்கள்! அல்லாஹ்வின் சிஃபத்துகள் விசயத்தில் வழிதவறியவர்களும் அவர்களின் கொள்கைகளும்! அல்லாஹ்வுடை சிஃபத்துக்களை தஹ்ரீஃப் செய்வது பற்றிய விளக்கம்! பஸாஇர் கல்வி நிலையம் – பஹ்ரைன் நடத்தும் பொதுமக்களுக்கான கல்வி நிகழ்ச்சி!

Read More »

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – 01

பஸாஇர் கல்வி நிலையம் – பஹ்ரைன் நடத்தும் பொதுமக்களுக்கான கல்வி நிகழ்ச்சி! ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த தொடர் கல்வி வகுப்பு!

Read More »

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – அறிமுகம்

பஸாஇர் கல்வி நிலையம் – பஹ்ரைன் நடத்தும் பொதுமக்களுக்கான கல்வி நிகழ்ச்சி! அறிமுக நிகழ்ச்சி! ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – அல்லாஹ்வின் அழகிய திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த தொடர் கல்வி வகுப்பு!

Read More »