சுன்னாவை பாதுகாப்போம் | Jeddah KSA | 14-04-2017.

ஜித்தா 12-வது இஸ்லாமிய மாநாடு (2017)
நாள்: 14-04-2017 (வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4மணி முதல் 11-மணி வரை)
இடம்: GRAIN SILOS & FLOUR MILLS ACCOMODATION STADIUM, ஸனாய்யா, ஜித்தா – சவூதி அரபியா.
தலைப்பு: சுன்னாவை பாதுகாப்போம்
வழங்குபவர்: மவ்லவி. SHM இஸ்மாயில் ஸலபி
ஏற்பாடு: ஸனாய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.