நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் கடன்களுக்கு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?┇Ramadan1438┇JubailKSA.

நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் கடன்களுக்கு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?

அல் – ஜுபைல் தஃவா மற்றும் வழி காட்டல் மையம்
தமிழ் பிரிவு சார்பாக நடைபெற்ற
பெண்களுக்கான கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி

சிறப்புரை : மௌலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி
ஆசிரியர், உண்மை உதயம் மாத இதழ்

நாள்: 16-06-2017
இடம்: மறாஃபிக் பீச் கேம்ப்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.