இயற்கை அழிவுகள் மறுமை நாளின் அடையாளம்┇DhulHijjah1438┇Kalmunai.

JASM ஏற்பாட்டில் இஜ்திமா.

முஹம்மதிய்யா ஜும்ஆ பள்ளிவாசல் தைக்கா வீதி, கல்முனை.

08-09-2017 வெள்ளிக்கிழமை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.