ஹதீஸின் முக்கியத்துவமும் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறும் – தொடர் II ┇Jubail KSA.

சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மெளலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை – 10 ஏப்ரல் 2017 திங்கட்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.