சட்டங்கள்

August, 2021

 • 4 August

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 13

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா_ᴴᴰ ┇ வகுப்பு 13 #அல் பஸீர் – அனைத்தையும் பார்ப்பவன் ┇ As-Sheikh SHM #Ismail_Salafy ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல்_ஹுஸ்னா – (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY #Basaer Education, Bahrain

 • 4 August

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 12

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா_ᴴᴰ ┇ வகுப்பு 12 #அஸ்ஸமீஃஉ – அனைத்தையும் செவியுறுபவன் ┇ As-Sheikh SHM #Ismail_Salafy ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல்_ஹுஸ்னா – (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY #Basaer Education, Bahrain

 • 4 August

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 11

  #அல்ஹய்யு – உயிரோடு இருப்பவன் #அல்கய்யூம் – நிலையானவன் ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல்_ஹுஸ்னா – வகுப்பு 11 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY #Basaer Education, Bahrain

 • 4 August

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 10

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 10 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY Basaer Education, Bahrain

 • 4 August

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – 09

  வகுப்பு 9- மறைவானவற்றைற அறிந்தவன்! 💢 அல்லாஹ்வைத் தவிர மறைவானவற்றை யாராவது அறிய இயலுமா?! 💢 இறைதூதர்களுக்கும் இறைநேசர்களுக்கும் மறைவானவற்றின் அறிவில் பங்கு உண்டா? 💢 காணாமல் போனவற்றை சிலர் கண்டுபிடித்து தருகிறார்களே இதன் உண்மை நிலை என்ன? 💢 ஃபால் பார்ப்பது என்பது என்ன? இது பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய விளக்கம் என்ன? இன்னும் பல விளக்கங்கள்!

 • 4 August

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 08

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 8 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢 அல்லாஹ்வுடைய அல் வஹ்ஹாப் (மாபெரும் கொடையாளன்) என்ற பண்பு பற்றிய விளக்கவுரை!

 • 4 August

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 07

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 7 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢 அல்லாஹ்வுடைய அல் ஹலீம் அல் அஃப்வு அல் ஃகஃப்பார் அல்ஃகஃபூர் மற்றும் அத்தவ்வாப் முதலிய பண்புகள் பற்றிய விளக்கம்!

 • 4 August

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 06

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 6 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢 அல்லாஹ்வுடைய மகத்தான திருநாமங்களான அர் ரஊஃப் மற்றும் அல் வதூத் பற்றிய தெளிவான விளக்கம்!

 • 4 August

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 05

  🎓 ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) தொடர் 5 🎤வழங்குபவர்: மவ்லவி. SHM இஸ்மாஈல் ஸலஃபி தலைப்பு: அல்லாஹ்வுடைய ”அர்ரஹீம்” என்ற பெயர் பற்றிய விளக்கமும் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமும்!

 • 4 August

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – 04

  ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 4 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢அர்ரஹ்மான் என்ற அல்லாஹ்வுடைய பெயர் பற்றிய விளக்கம்! 💢 அல்லாஹ்வுடைய விசாலமான கருணை! 💢 கருணையாளன் தண்டனை கொடுப்பது ஏன்? 💢 கருணையாளன் ஏன் நம்மை சோதிக்கிறான்? இன்னும் பல அறிய வேண்டிய விளக்கங்கள்.