முஸ்லிமின் ஒரு நாள்┇Jeddah.

இஸ்லாமிய மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி

12 October 2018 மாலை 4.45 மணி முதல் இஷா வரை

தலைப்பு: முஸ்லிமின் ஒரு நாள்
வழங்குபவர்: அஷ்ஷைய்க் S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலபி
(ஆசிரியர், உண்மை உதயம் மாதஇதழ், இலங்கை)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு:
ஸினாயிய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி
ஜித்தா – சவூதி அரபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.