முன்மாதிரி முஸ்லிம் மாணவ சமுதாயம்.

கம்பஹா மாவட்டத்திற்கான மாபெரும் மாணவர் மாநாடு.
இடம்: ஜாமிஉத் தவ்ஹீத் ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – திஹாரி.
காலம்: 19.03.2016 சனிக்கிழமை, பி.ப: 2.00 மணி முதல் 9.00 மணி வரை.
தலைப்பு: முன்மாதிரி முஸ்லிம் மாணவ சமுதாயம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.