முதல் குத்பா : “கணவன் – மனைவி பிரச்சினைகளும் தீர்வுகளும்” | இரண்டாவது குத்பா: “அமெரிக்க, இஸ்ரேல் கண்டன உரை”.

ஜும்ஆ உரை:
முதல் குத்பா : “#கணவன் – மனைவி பிரச்சினைகளும் தீர்வுகளும்.

இரண்டாவது குத்பா: #அமெரிக்க, இஸ்ரேல் கண்டன உரை

மெளலவி #இஸ்மாயில் (ஸலஃபி)
(ஆசிரியர் : உண்மை உதயம் மாத இதல்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.