போதையும் இளைய சமூகமும் | Video.

🎤உரை: அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி

🌷”போதையும் இளைய சமூகமும்”🌷

JASM இஜ்திமா புத்தளம்

”BODAUM ILAYA SAMOOGAMUM”

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI

JASM ISLAMIYA VILAKKA MANADU PUTTALAM

🗓07/12/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.