போதைப்பொருள் பாவனையும் அதைத் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளும்┇#SriLanka

”JASM இஸ்லாமிய விளக்க மாநாடு”

உரை: அஷ்ஷெய்க்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி

”BHODAIPORUL PAVANAIYUM ADAI TADUPADATKANA VALIMURAIGALUM”

BY ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI JASM ISLAMIYA VILAKKA MANADU@JTJM PARAGAHADENIYA 28/07/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.