நவீன உலக மாற்றமும் நிலைத்திருக்கும் மார்க்கமும் | UK.

”நவீன உலக மாற்றமும் நிலைத்திருக்கும் மார்கமும்” ”NAVEENA ULAHA MAATRAMUM NILAITTHIRUKKUM MARKAMUM” ASHSHK S.H.M ISMAIL SALAFI London 10/07/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.