ஈதுல் அழ்ஹா பெருநாள் உரை.

‘ஈதுல் அழ்ஹா பெருநாள் உரை”

அஷ்ஷெயிக்: S.H.M இஸ்மாயில் ஸலபி

இடம்:ஸலபிய்யா மைதானம்-பறகஹதெனிய

22/08/2018

EID AL ADHA 22/08/2018
BY ASHSHEIKH S.H.M ISMAIL SALAFI@
ASSALAFIYA GROUND PARAGAHADENIYA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.