இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பெற்றோர்| Video.

21/10/2016 திகதியன்று பறகஹதெனிய ஜாமிஉத் தவ்ஹீத் ஜும்ஆ மஸ்ஜிதில் நடைபெற்ற ஜும்ஆப் பேருரை ”இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பெற்றோர்”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.