இலங்கை முன்னேற்றத்திற்கு முஸ்லிம்களின் பங்கு | Sainthamaruthu | VEDIO.

விஷேட இஸ்லாமிய மார்க்க சொற்பொழிவு.
காலம்: 06-04-2018
இடம்: கடற்கரை திறந்தவெளி சாய்ந்தமருது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.