அஹ்லுல் சுன்னாவின் பார்வையில் நபித்தோழர்கள் – mp3

இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமாவின் சார்பில்  உலமாக்களுக்காக நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி

 

Audio mp3 (Download)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.