அல்குர்ஆன் வழியில் நம் வாழ்வு | Dubai | Ramadan 2018.

அல்குர்ஆன் வழியில் நம் வாழ்வு – மெளலவி இஸ்மாயில் ஸலபி

துபாய் சர்வதேச அல் குர்ஆன் விருது – 22வது வருட நிகழ்ச்சி – 24.05.2018

அல்வாசல் கிளப், ஊத்மேத்தா, துபாய், அமீரகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.