ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 08

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – வகுப்பு 8 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY 💢 அல்லாஹ்வுடைய அல் வஹ்ஹாப் (மாபெரும் கொடையாளன்) என்ற பண்பு பற்றிய விளக்கவுரை!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.