ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 12

ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா_ᴴᴰ ┇ வகுப்பு 12 #அஸ்ஸமீஃஉ – அனைத்தையும் செவியுறுபவன் ┇ As-Sheikh SHM #Ismail_Salafy ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல்_ஹுஸ்னா – (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY #Basaer Education, Bahrain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.