ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா தொடர் – 11

#அல்ஹய்யு – உயிரோடு இருப்பவன் #அல்கய்யூம் – நிலையானவன் ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல்_ஹுஸ்னா – வகுப்பு 11 (அல்லாஹ்வின் திருநாமங்கள் மற்றும் பண்புகள் குறித்த அவசியக் கல்வி) 🎓 As Sʜᴇɪᴋʜ SHM ISMAIL SALAFY #Basaer Education, Bahrain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.