ஃபிக்ஹுல் அஸ்மாஇல் ஹுஸ்னா – 09

வகுப்பு 9- மறைவானவற்றைற அறிந்தவன்! 💢 அல்லாஹ்வைத் தவிர மறைவானவற்றை யாராவது அறிய இயலுமா?! 💢 இறைதூதர்களுக்கும் இறைநேசர்களுக்கும் மறைவானவற்றின் அறிவில் பங்கு உண்டா? 💢 காணாமல் போனவற்றை சிலர் கண்டுபிடித்து தருகிறார்களே இதன் உண்மை நிலை என்ன? 💢 ஃபால் பார்ப்பது என்பது என்ன? இது பற்றி நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறிய விளக்கம் என்ன? இன்னும் பல விளக்கங்கள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.