100 கொலை செய்த நபரை அல்லாஹ் மன்னித்த ஹதீஸை PJ மறுப்பது நியாயமா? | Mahagoda, Beruwala.

ரமழானை முன்னிட்டு விஷேட மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி! காலம்: 18-05-2017 வியாழக்கிழமை, இடம்: மஹகொட, பேருவலை. (Mahagoda, Beruwala) ஏற்பாடு: மஹகொட தௌஹீத் ஜமாத்.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *