இஸ்லாமிய அகீதாவுக்கு அச்சுறுத்தலாகும் சவால்கள்.

தலைப்பு: இஸ்லாமிய அகீதாவுக்கு அச்சுறுத்தலாகும் சவால்கள்.
இடம்: ஜாமிஉத் தவ்ஹீத் ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – பறகஹதெனிய.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *