மாடு பேசியதாக வரும் ஹதீஸ் குர்ஆனுக்கு முரணானதா?

மாட்டின் மீது ஏறி சவாரி செய்ய முடியுமா? முஃதஸிலா பாணியில் ஹதீஸ்களை மறுத்துவரும் வழிகேடர்கள் மறுத்து வரும் ஹதீஸ்களில் பின்வரும் நபிமொழியும் ஒன்றாகும். அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவிக்கிறார். بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ ...

Read More »

சூனியக்காரன் வெற்றி பெறமாட்டான் என்ற வசனத்தின் விளக்கம் என்ன?

கேள்வி: சூனியக்காரன் வெற்றி பெறமாட்டான் என்ற வசனத்தின் விளக்கம் என்ன? – SLM.நிக்றாஸ் கல்முனை.இலங்கை பதில்:

Read More »