முஷ்ரிக் என்று கூறுபவர்களோடு நாம் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளலாமா? | Q&A

பாதை மாறிய TNTJ யின் தஃவா பயணம்; கேள்வி: 04.
பாதை மாறிய தஃவா பயணம் எனும் தலைப்பில் இடம்பெற்ற பயான் நிகழ்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *