நபி மூஸா (அலை) மலக்குல் மௌத் (அலை) அவர்களை அடித்த ஹதீஸை எப்படி விளங்குவது? | Q&A

பாதை மாறிய TNTJ யின் தஃவா பயணம்; கேள்வி: 02.
பாதை மாறிய தஃவா பயணம் எனும் தலைப்பில் இடம்பெற்ற பயான் நிகழ்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *